Thales Academy Apex


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMP310455213 SHREYAN SHARMA9531
2K-5 U900311627882 VISHAN MATHUR609
3K-5 U900312371254 ADVIK VIJAY374