J.M. Robinson Middle School


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-8 CHAMP169678536 ANDREW WU2121
2K-8 CHAMP159697758 NIRAV NATHA2020
3K-8 CHAMP302464388 ESHWAR KOTHAPALLI1721
4K-8 CHAMP302266717 TRISHONA VINODH KUMAR1554
5K-8 CHAMP161580468 KYLE CAMERON1537
6K-8 CHAMP168580206 AYAANSH KAISTHA1527
7K-8 CHAMP307457868 SATTWIK DUTTA1446
8K-8 CHAMP312500048 YURII FRYZIUK1210
9K-8 CHAMP306646566 RITVIK SENTHIL KUMAR1156
10K-8 U1200307218196 ANIRUDH MANI1191
11K-8 U1200307585457 BALA RAMESH1156
12K-8 U1200303074938 KALP SHAH1091
13K-8 U1200304502907 TARUNSAI BHUMANAPALLI1048
14K-8 U1200170522337 ARJUN KARGOOL985
15K-8 U1200308624486 ARNAV WATWE974
16K-8 U1200307362767 NIKHIL HARESAMUDHRA941
17K-8 U1200303048068 NEEL BORKAR941
18K-8 U1200307373407 DEREK CRABTREE816
19K-8 U1200304048006 GABRIELLE ZHANG700
20K-8 U1200314542957 TEJAS JAIN700
21K-8 U1200315027697 ARMAAN SAPRA450
22K-8 U1200314489016 TEJAS SHARMA416
23K-8 U1200315027737 SALAI DHAYABHARAN390
24BLITZ K-12302464388 ESHWAR KOTHAPALLI1721
25BLITZ K-12302266717 TRISHONA VINODH KUMAR1554