Rea Farms STEAM Academy


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-8 CHAMP164285426 ANAGHA SINKAR1931
2K-8 CHAMP167292037 RAGHAV KESKAR15032
3K-8 CHAMP311610248 SHREYAS KARKI1342
4K-8 CHAMP172660307 KARTIKEYA CHINTALAPATI1171
5K-8 U1200311833248 NANDHAN GUMMI1094
6K-8 U1200311833838 NILAI GUMMI987
7K-5 CHAMP313610545 TANUJ RANGA905
8K-5 CHAMP303864305 SAI KRISHNA BASKAR816
9K-1316208701 JADEN KANG686
10K-131586459K GAURI SINKAR189