W.R. Odell Elementary


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-8 U1200315689015 ATHARV DUBEY1034
2K-5 U900304336395 ISHAANVII ASHWIN698
3K-5 U900312489864 SHAURYA NANNAPANENI300
4K-3 CHAMP305221893 SHLOK KAUSHIK1233
5K-3 U600315392873 SAHITH VATTIKUTI500
6K-3 U600314479403 HARSHAVI SURESH264