HUNTER ELEMENTARY


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMPIONSHIP165746024 YASHVI NAYYAR191
2K-3 CHAMPIONSHIP168750863 WILLIAM WHITTENTON546
3K-3 CHAMPIONSHIP172670603 OWEN FREEMAN270
4K-1 CHAMPIONSHIP30306625K IZAIAH FREEMAN394
5K-1 CHAMPIONSHIP300856751 WALTER RUSSO351