CEDAR FORK ELEMENTARY


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMPIONSHIP166498475 SAI ATHULITH GUNDALA1255
2K-5 CHAMPIONSHIP160647855 AARYAN PUJARI983
3K-5 CHAMPIONSHIP302741005 SACHETAN BELLANKI849
4K-5 CHAMPIONSHIP168218585 SHIVMANAS KAMARSU496
5K-1 CHAMPIONSHIP302205921 SRI GUNDALA110
6K-1 CHAMPIONSHIP302508721 DHRUV LAXETTI01
7K-8 U1200302042035 PRANAV KUCHIBHOTLA1053
8K-8 U1200166940125 ALEX GAO707