Marvin Ridge High School


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-12 CHAMP158389739 RISHI JASTI1979
2K-12 CHAMP167288969 KARTHIKEYA MALIREDDY1969
3K-12 CHAMP1617835810 ANDREW KHARIOUK1658
4K-12 CHAMP3138654910 ADRIAN HERBAS1226
5K-12 CHAMP304888199 ADITI KSHATRIY1097
6BLITZ K-12167288969 KARTHIKEYA MALIREDDY1969