COMMUNITY HOUSE MIDDLE SCHOOL


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMPIONSHIP302971256 MUKUND NEEMA921
2K-5 CHAMPIONSHIP301774526 ISHAN KOLICHALA680
3K-5 CHAMPIONSHIP302618116 ISHAAN KANNAN436
4K-3 CHAMPIONSHIP169794434 NAITIK RATHI1109
5K-3 CHAMPIONSHIP172140933 AARYAN MORISETTI638
6K-3 CHAMPIONSHIP300173764 ANVAY MISHRA571
7K-1 CHAMPIONSHIP304887632 RHEA MITTAL0
8BLITZ K-5169794434 NAITIK RATHI1109
9BLITZ K-5303328416 LEONARDO BOLBORICI339