Ardrey Kell High School


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-12 CHAMP1571816110 PULAK AGARWALLA1849
2K-12 CHAMP162444219 HARSHIL JAGGA1801
3K-12 CHAMP1708059311 ASHWATHAMA SATHISH1673
4K-12 CHAMP1497094312 AARUSH CHUGH1533
5K-12 CHAMP3066861010 SATVICK SENTHIL KUMAR1157
6K-12 U15001479238312 MAHESH PADHI1332
7BLITZ K-12162444219 HARSHIL JAGGA1801