BALLANTYNE ELEMENTARY


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMPIONSHIP172546486 SRI PRADYUMN PALLAPOTHU848
2K-3 CHAMPIONSHIP300214824 AARON BHOWMICK452
3K-3 CHAMPIONSHIP300393174 PURAKK VARDHAN0