BALLANTYNE ELEMENTARY


#SectionUSCFGradeNameRatingBye
1K-5 CHAMPIONSHIP172546485 SRI PRADYUMN PALLAPOTHU848
2K-3 CHAMPIONSHIP300214823 AARON BHOWMICK452
3K-3 CHAMPIONSHIP300393173 PURAKK VARDHAN0